Georgian songs for kids

Georgian MID Songs for Children

MP3 format

Play - Dilis simghera დილის სიმღერა (Good morning)
Play - Mananas simghera მანანას სიმღერა (Song of Manana)
Play - Satskali kurdegheli საწყალი კურდღელი (Poor rabbit)
Play - Movilkhinot მოვილხინოთ (Let's have party)
Play - Varjishi ვარჯიში (Exercise)
Play - Nadzvi patsatsina ნაძვი პაწაწინა (Little fir-tree)
Play - Dzili nebisa ძილი ნებისა (Good night)
Play - Fiso da tsugo ფისო და ცუგო (Kitten & dog)
Play - Saqanela საქანელა (Swing)
Play - Mertskhlis simghera მერცხლის სიმღერა (Song of swallow)
Play - Banaoba ბანაობა (Bath)
Play - Tqventan gvinda tamashi თქვენთან გვინდა თამაში (We want to play with you)
Play - Skolisaken სკოლისაკენ (Going to school)
Play - Mgzavruli მგზავრული (Traveling song)
Play - Patara matarebeli პატარა მატარებელი (Small train)
Play - Sakvareli melodia საყვარელი მელოდია (Favorite melody)
Play - Simghera Tbilisze სიმღერა თბილისზე (Song on Tbilisi)
Play - Tbilisis dila თბილისის დილა (Morning of Tbilisi)
Play - Saakhaltslo simghera საახალწლო სიმღერა (New-Year's song)
  TOTAL: 19 Songs

 

DOWNLOAD ALL in MP3 format DOWNLOAD ALL MP3 FILES

 


1. დილა მშვიდობისა

Dila Mshvidobisa - Good Morning
Music: M. Davitashvili / Text: M. Mrevlishvili

ჩიტო, ჩიტო ნაცარავ, ვის უგალობ ვისა?
შენ გიგალობ პატარავ, დილა მშვიდობისა!

მზეო, მზეო, ცხრათვალავ, ვის უცინი ვისა?
გაიღვიძე პატარავ, დილა მშვიდობისა!  X2
დილა მშვიდობისა!

Play

 


2. მანანას სიმღერა

Mananas simghera - Song of Manana
Text: P. Gruzinski / From Georgian movie-soundtrack "Manana".

Play

 


3. საწყალი კურდღელი

Satskali kurdgeli - Poor Rabbit
Text: M. Mrevlishvili

ეს საწყალი კურდღელი,
ძლიერ ავად გაგვიხდა,
არც სტაფილო ეამა,
ჩამოდნა და გაგვიხდა. X2

Play


4. მოვილხინოთ

Movilkhinot - Party time
Text. M. Mrevlishvili

ლა, ლა, ლა, ლა, ბარაქალა,
რა მშვენივრად უკრავს!
სპილომ ისე მოილხინა
სულ ადგილზე ბუქნავს.

Play


5. ვარჯიში

Varjishi - Exercise
Text: M. Mrevlishvili

სკუპ და სკუპ, კურდღელივით დავხტუნავ;
ხომ კარგია ვარჯიში?
შენც იხტუნე დათუნავ! X2

სკუპ და სკუპ, სკუპ და სკუპ.

Play


6. ნაძვი პაწაწინა

Nadzvi patsatsina - Little fir-tree
Text: I. Sikharulidze

დიდ ნაძვის ქვეშ ამოსულა, ნაძვი პაწაწინა,
დედის კალთას შეფარვია წყნარად დგას და სძინავს,
თავს დაჰნათის ღამით მთვარე, მთვარე შუქციმციმა;
ხან შეპარვით გადაუვლის წვეთ კამკამა წვიმა. X2

Play


7. ძილი ნებისა

Dzili nebisa - Good night!
Text: M. Mrevlishvili

დავიბანე პირი, დავიბანე ხელი, ნანინაო, ნანა
ახლა ასე ვმღერი, ნანინაო ნანა, ნანა, ნანინა. X2

Play


8. ფისო და ცუგო

Fiso da tsugo - Kitten and Dog
Text: Maridjan

ცუგო, გუშინ ტკბილ ნაღებსა მივეპარე და ავლოკე,
მერე მზეზე გადავგორდი და ვიშრობდი რძიან ლოყებს,
ბავშვებმა რომ დამინახეს, მომაძახეს უსინდისო,
განა მისთვის გამოგზარდეთ რომ იქურდო წუწკო ფისო?,
შენ კი თაგვსაც აღარ იჭერ, დაბრძანდები გაბღენძილი.

Play


9. საქანელა

Saqanela - Swing
Text: M. Mrevlishvili

ახლა ჩვენი ჯერია, ჩამობრძანდი მელია!
გელოდებით, ლოდინით გული გადაგველია.

აბა რა ვქნა გენეცვათ, ძლიერ მინდა ჩამოსვლა,
ხომ ვერ ჩამოვფრინდები თუ ილომ არ ჩამომსვა.

ახლა ჩვენი ჯერია, ჩამობრძანდი მელია!
გელოდებით, ლოდინით გული გადაგველია, საძაგელო მელია.

Play


10. მერცხლის სიმღერა

Mertskhlis simghera - Song of swallow
Text: Vajha Phshavela

დავჩეკე წვრილი ბარტყები დამეზრდებიან მალეო;
იფრენენ იჭიკჭიკებენ ლაღად დღესა თუ ხვალეო.
კატავ, შე ამოსაგდებო, ცოტა ხანს დამაცალეო.

რა გინდა? რას მეპარები? დედა ვარ, შემიბრალეო.
დავჩეკე წვრილი ბარტყები დამეზრდებიან მალეო;

Play


11. ბანაობა

Banaoba - Bath
Text: M. Mrevlishvili

ჭუპა, ჭუპა წყალი, მალე! თავი უკვე დავიბანე,
უჰ, რამდენი ქაფი დადგა, შიგ ყელამდე დავიმალე! X2

განა დასამალია? როგორ მოთხუპნულია სად იარა სად არა!

ჭუპა, ჭუპა წყალი მალე! თავი უკვე დავიბანე,
უჰ, იმდენი ქაფი დადგა, შიგ ყელამდე დავიმალე!

Play


12. თქვენთან გვინდა თამაში

Tqventan gvinda tamashi - We want to play with you
Text: M. Mrevlishvili

იჰ, იჰ, რა კარგები ვართ, სუფთები და კოხტები.
ნეტავ გაგვაგებინა რომელ ბავშვთან მოვხვდებით
ძალით ხომ არ დაგვამტვრევს, ხომ არ დაგვაზიანებს
გვინდა შევხვდეთ პატარებს ცქვიტებს, თავაზიანებს.

იჰ, იჰ, რა კარგები ვართ, ახალ, ახალ კაბაში
წაგვიყვანეთ ბავშვებო, თქვენთან გვინდა თამაში.

Play

 


 

13. სკოლისაკენ

Skolisaken - Going to school
Text: M. Mrevlishvili

კი არ მოვდივართ, მოვფრინავთ, ფრთაშესხნულ მერცხლებს ვედრებით!
გულს რომ ნათელი მოჰფინა კვლავ მტრედის ფერი კედლებით.
ეს ჩემი სკოლის კარია, ამიტომ მიმიხარია,
დელია, დელია, დელია, დელია. X4

Play


14. მგზავრული

Mgzavruli - Traveling song
Text: M. Mrevlishvili

აბა დელია, შარა გრძელია, მაგრამ მგზავრობა განა ძნელია. X2
დუ-დუ, დუ-დუ გაჰყვირის ჩვენი საყვირი!
ჩვენ ცხენს არ უნდა თივა-აღვირი.
ავტომანქანით საით ვიჩქარით, გამოიცანით. X2

Play


15. პატარა მატარებელი

Patara matarebeli - Small train
Text: T. Abashidze

Play


16. საყვარელი მელოდია

Sakvareli melodia - Favorite melody
Text: U. Zarekidze

Play


17. სიმღერა თბილისზე

Simghera Tbilisze - Song on Tbilisi
Text: Kh. Berulava

Play


18. თბილისის დილა

Tbilisis dila - Morning of Tbilisi
Text: Sh. Forchkhidze

Play


19. საახალწლო სიმღერა

Saakhaltslo simghera - New-Year's Song
Text: R. Margiani

Play

 

Greated by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.